Thứ Tư, 27 tháng 4, 2011

1) Làm việc chung cả lớp

- Nêu vấn đề, xác định nhiệm vụ nhận thức;

- Tổ chức các nhóm, giao nhiệm vụ cho các nhóm;

- Hướng dẫn cách làm việc theo nhóm.

2) Làm việc theo nhóm

- Phân công trong nhóm. Từng cá nhân làm việc độc lập;

- Trao đổi ý kiến, thảo luận trong nhóm;

- Cử đại diện (hoặc phân công trước) chịu trách nhiệm trình bày kết quả làm việc của nhóm.

3) Thảo luận tổng kết trước toàn lớp

- Các nhóm lần lượt báo cáo kết quả;

- Thảo luận chung;

- Gv tổng kết, đặt vấn đề tiếp theo.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

- Hãy dùng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Các bạn hãy Mã hóa Code trước khi chèn vào nhận xét
- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>
- Hướng dẫn gõ công thức Toán trên blog bằng MathType
Thank you