Thứ Ba, 30 tháng 8, 2011

Toshiba doesn’t supply Linux drivers. You should go to the Ubuntu Forums to see what they can tell you.

Toshiba has a seperate Linux area here, but it doesn’t have much traffic so I’m sure you will have better luck on the above mentioned Ubuntu Forums.

• Bluetooth Stack for Windows by Toshiba

• Display Intel 4500

• HDD Protection

• Intel Chipset Software

• Intel Matrix Storage Manager

• Realtek Network Driver

• Realtek Sound Driver

• Synaptics TouchPad Driver

• VGA ATI

• Wireless Intel 5100

• Toshiba Assist

• Toshiba Common Modules

• Toshiba ConfigFree

• Toshiba Controls

• Toshiba Direct Disc Writer

• Toshiba Disc Creator

• Toshiba Hotkey Utilities

• Toshiba Hotkey Utilities for Display Devices

• Toshiba Modem Driver

• Toshiba PC Diagnostic

• Toshiba Power Saver

• Toshiba Power Saver Initials

• Toshiba Screensaver

• Toshiba TouchPad on off

• Toshiba Utility

• Toshiba Web Camera Application

• Toshiba Zooming Utility

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

- Hãy dùng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Các bạn hãy Mã hóa Code trước khi chèn vào nhận xét
- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>
- Hướng dẫn gõ công thức Toán trên blog bằng MathType
Thank you