Thứ Ba, 22 tháng 11, 2011

STT
Họ và tên
Chức vụ
Tổ CM
Trình độ CM
1 Nguyễn Thanh Hải H.Trưởng Tổng hợp Đại học
2 Nguyễn Cao Cường P.H.Trưởng Toán Thac sĩ
3 Nguyễn Thị Hạnh P.H.Trưởng Ngoại ngữ Đại học
4 Nguyễn Thị Huê NV Hành chính Cao Đẳng
5 Đào Thị Huyền YTtrH Hành chính Tr. cấp
6 Đào Thị Thiều NV Hành chính Đại học
7 Đặng Thị Nga HC Hành chính Đại học
8 Nguyễn Thị Phú NV Hành chính Tr. cấp
9 Văn Hữu Luận T.Trưởng Hành chính Tr. cấp
10 Chu Thị Hằng HC Hành chính Tr. cấp
11 Đỗ Thị Hà Ngân Giáo viên Hóa-Sinh-Kỹ Đại học
12 Nguyễn Thị Nhung Giáo viên Hóa-Sinh-Kỹ Đại học
13 Tạ Thị Quyên Giáo viên Hóa-Sinh-Kỹ Đại học
14 Đào Th.Minh Hường Giáo viên Hóa-Sinh-Kỹ Đại học
15 Nguyễn Đức Khánh Giáo viên Hóa-Sinh-Kỹ Đại học
16 Lê Thị Bích Liên Giáo viên Hóa-Sinh-Kỹ Đại học
17 Ng Thị Thanh Bình Giáo viên Hóa-Sinh-Kỹ Đại học
18 Nguyễn Ngọc Hiếu T.Trưởng Hóa-Sinh-Kỹ Đại học
19 Nguyễn Thị Giáo viên Hóa-Sinh-Kỹ Đại học
20 Ng. Thị Thanh Giáo viên Hóa-Sinh-Kỹ Đại học
21 An Đằng Minh Giáo viên Hóa-Sinh-Kỹ Đại học
22 Ng. Thị Tuyết Hoa Giáo viên Hóa-Sinh-Kỹ Đại học
23 Nguyễn Thị Mai Giáo viên Hóa-Sinh-Kỹ Đại học
24 Nguyễn Thị Thanh Giáo viên Lý-KCN Đại học
25 Phạm Thị Kim Chi Giáo viên Lý-KCN Đại học
26 Nguyễn Hồng Hạnh Giáo viên Lý-KCN Đại học
27 Hà Mạnh Đạc Giáo viên Lý-KCN Đại học
28 Vũ Mạnh Hưng Giáo viên Lý-KCN Đại học
29 Đỗ Thị Thuỳ Anh Giáo viên Lý-KCN Thạc sỹ
30 Trịnh Th.Thanh Huyền Giáo viên Lý-KCN Đại học
31 Nguyễn Mạnh Hiền Giáo viên Lý-KCN Đại học
32 Lê Thị Thảo Giáo viên Lý-KCN Đại học
33 Trần Văn Bình Giáo viên Lý-KCN Đại học
34 Trần Văn Đang T.Trưởng Lý-KCN Đại học
35 Nguyễn Lan Hương Giáo viên Ngoại ngữ Đại học
36 Lê Thị Hồng Giáo viên Ngoại ngữ Đại học
37 Tạ Thị Thảo Giáo viên Ngoại ngữ Đại học
38 Nguyễn Tuấn Hiệp Giáo viên Ngoại ngữ Đại học
39 Đào Việt T.Trưởng Ngoại ngữ Thạc sỹ
40 Ng. Thị Thựy Mai Giáo viên Ngoại ngữ Đại học
41 Nguyễn Thị Tâm Giáo viên Ngoại ngữ Đại học
42 Nguyễn Thị Ngà Giáo viên Ngoại ngữ Đại học
43 Hà Thị Yến Giáo viên Tổng hợp Đại học
44 Ng. Thị Lan Hương Giáo viên Tổng hợp Đại học
45 Ngô Thị Bích Huệ Giáo viên Tổng hợp Đại học
46 Nguyễn Thị Giang Giáo viên Tổng hợp Đại học
47 Đỗ Văn Hưng Giáo viên Tổng hợp Đại học
48 Ngô Đình Quang Giáo viên Tổng hợp Thạc sỹ
49 Nguyễn Thị Loan Giáo viên Tổng hợp Đại học
50 Nguyễn Thị Lưu Giáo viên Tổng hợp Đại học
51 Dương Văn Đồng Giáo viên Tổng hợp Đại học
52 Nguyễn Thị Thủy T.Trưởng Tổng hợp Đại học
53 Nguyễn Thu Giáo viên Tổng hợp Đại học
54 Nguyễn Thị Hằng Giáo viên Tin-TD-QP Đại học
55 Nguyễn Thị Loan Giáo viên Tin-TD-QP Đại học
56 Ngô Thị Hải Giáo viên Tin-TD-QP Đại học
57 Nguyễn Hoàng T.Trưởng Tin-TD-QP Đại học
58 Đỗ Đức Chính Giáo viên Tin-TD-QP Đại học
59 Đào Thị Thanh Minh Giáo viên Tin-TD-QP Đại học
60 Ng. Thanh Hương Giáo viên Tin-TD-QP Đại học
61 Đồng Anh Pháp Giáo viên Tin-TD-QP Đại học
62 Đặng Tiến Hưng Bi thư đoàn Tin-TD-QP Đại học
63 Nguyễn Thế Quyết Giáo viên Tin-TD-QP Đại học
64 Nguyễn Thị Lan Giáo viên Tin-TD-QP Đại học
65 Nguyễn Văn Lựu Giáo viên Toán Thạc sỹ
66 Phạm Thị Thu Hiền Giáo viên Toán Đại học
67 Lê Văn Chuyên Giáo viên Toán Đại học
68 Đỗ Mạnh Hùng Giáo viên Toán Thac sĩ
69 Trần Minh Giáo viên Toán Đại học
70 Mẫn Th.Phương Anh Giáo viên Toán Đại học
71 Hà Quang Bính Giáo viên Toán Đại học
72 Đàm Thị Giang Giáo viên Toán Đại học
73 Khổng Văn Chỉnh Giáo viên Toán Thac sĩ
74 Phạm Thị Thuý Giáo viên Toán Đại học
75 Trần Thị Hoà Giáo viên Toán Đại học
76 Nguyễn Hữu Thơm Giáo viên Toán Đại học
77 Đào Minh Tuấn Giáo viên Toán Đại học
78 Nguyễn Quang Bình T.Trưởng Toán Đại học
79 Chu Toàn Thắng Giáo viên Toán Đại học
80 Lưu Văn Tới Giáo viên Toán Đại học
81 Ngô Thành Trung Giáo viên Toán Thac sĩ
82 Dương Thị Huệ Anh Giáo viên Văn Đại học
83 Lê Hoài Hương Giáo viên Văn Đại học
84 Giáp Thị Ngân Giáo viên Văn Đại học
85 Hà Thị Ích Giáo viên Văn Đại học
86 Nguyễn Thị Vân Giáo viên Văn Thac sĩ
87 Nguyễn Thị Thu Thủy Giáo viên Văn Đại học
88 Nguyễn Đình Toàn Giáo viên Văn Thac sĩ
89 Lâm Thị Thành Chung T.Trưởng Văn Đại học
90 Nguyễn Văn Nghị Giáo viên Văn Đại học
91 Đỗ Đào Tuyên Giáo viên Văn Đại học
92 Hoàng Thị Thanh Giáo viên Văn Đại học

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

- Hãy dùng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Các bạn hãy Mã hóa Code trước khi chèn vào nhận xét
- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>
- Hướng dẫn gõ công thức Toán trên blog bằng MathType
Thank you