Thứ Ba, 13 tháng 12, 2011

Tại sao không vào được Facebook, tại sao vào được mà không up ảnh lên được, v.v ... Khỏi phải nói nhiều các bạn làm theo hướng dẫn sau là vào được Facebook và tất nhiên cũng up ảnh được liền (nếu sau này thay đổi, không dùng được nữa, ... xin các bác đừng mắng Em. Vì thuốc bệnh thường có hạn sửa dụng mà)

Bắt đầu nhé
Mở file Host trong thư mục C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts bằng Notepad và xóa tất cả các dòng liên quan đến Facebook đi. Thay vào đó là đoạn code sau:

66.220.151.79 0.142.channel.facebook.com
66.220.151.79 0.-142.channel.facebook.com
66.220.151.79 0.60.channel.facebook.com
153.16.15.71 apps.facebook.com
66.220.151.79 1.142.channel.facebook.com
66.220.151.79 142.channel.facebook.com
125.252.224.88 www.facebook.com
77.67.47.161 fbcdn-profile-a.akamaihd.net
66.220.147.41 register.facebook.com
69.63.181.26 www.login.facebook.com
125.252.224.88 facebook.com
66.220.153.28 blog.facebook.com
66.220.146.28 login.facebook.com
66.220.146.50 graph.facebook.com
195.59.44.16 static.ak.connect.facebook.com
195.59.44.43 static.ak.fbcdn.net
80.150.193.175 b.static.ak.fbcdn.net
66.220.146.53 error.facebook.com
69.63.178.31 developers.facebook.com
153.16.15.71 pixel.facebook.com
66.220.147.47 api.facebook.com
66.220.158.40 api-read.facebook.com
195.59.44.9 external.ak.fbcdn.net
194.221.64.40 profile.ak.fbcdn.net
195.59.44.35 creative.ak.fbcdn.net
69.63.179.70 secure.facebook.com
69.63.190.18 connect.facebook.com
64.215.147.18 sphotos.ak.fbcdn.net
213.254.249.144 photos-a.ak.fbcdn.net
213.254.249.160 photos-b.ak.fbcdn.net
213.254.249.155 photos-c.ak.fbcdn.net
213.254.249.153 photos-d.ak.fbcdn.net
213.254.249.114 photos-e.ak.fbcdn.net
213.254.249.88 photos-f.ak.fbcdn.net
213.254.249.90 photos-g.ak.fbcdn.net
213.254.249.105 photos-h.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 facebook.com
60.254.175.42 www.facebook.com
66.220.155.63 bigzipfiles.facebook.com
66.220.158.18 vi-vn.facebook.com
66.220.149.22 vi-vn.connect.facebook.com


Lưu file Host lại. Sau đó vào Facebook.com, tiến hành up ảnh nhé


Chúc các bạn thành công!toan-thpt.blogspot.com


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

- Hãy dùng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Các bạn hãy Mã hóa Code trước khi chèn vào nhận xét
- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>
- Hướng dẫn gõ công thức Toán trên blog bằng MathType
Thank you