Thứ Tư, 13 tháng 11, 2013

Thể hiện nội dung yêu thích của bạn

Windows 8.1 và Windows RT 8.1 đều về bạn và nội dung mà bạn thích—và có nhiều cách để cá nhân hóa máy tính của bạn với ứng dụng, mọi người, ảnh và màu sắc yêu thích của bạn.

Nếu bạn đăng nhập vào máy tính bằng tài khoản Microsoft account, tất cả những thứ bạn đã cá nhân hóa sẽ đồng hành cùng bạn. Khi bạn đăng nhập vào máy tính hoặc thiết bị khác bằng cùng Microsoft đó, bạn sẽ nhìn thấy cùng một hình ảnh, danh bạ và thiết đặt. Và nếu người khác sử dụng máy tính của bạn, họ phải đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của chính mình để có thể cá nhân hóa bằng ứng dụng, mọi người, ảnh và màu sắc yêu thích của họ (mà không thay đổi bất kỳ điều gì của bạn).

Đăng nhập bằng mật khẩu ảnh

Với mật khẩu ảnh, bạn có thể đăng nhập vào máy tính bằng ảnh yêu thích của mình thay vì một mật khẩu khó nhớ. Bạn chọn ảnh, các thao tác—vòng tròn, đường thẳng hoặc cú chạm—bạn sử dụng và vị trí trên ảnh mà bạn vạch chúng. Bạn có thể vẽ mật khẩu ảnh trực tiếp trên màn hình cảm ứng bằng ngón tay hoặc bạn có thể sử dụng chuột để vẽ hình dạng của mình. Mọi người có tài khoảnMicrosoft trên máy tính của bạn đều có thể thiết lập mật khẩu ảnh của chính họ.

Để thiết lập mật khẩu ảnh

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Nhấn hoặc bấm Tài khoản, sau đó nhấn hoặc bấm Tùy chọn đăng nhập.

 3. Trong Mật khẩu ảnh, nhấn hoặc bấm Thêm.

 4. Đăng nhập bằng thông tin tài khoản Microsoft của bạn, sau đó làm theo các bước trên màn hình để chọn mật khẩu ảnh và thao tác của bạn.

Mẹo

Mật khẩu ảnh không chỉ là một cách thú vị để đăng nhập—chúng cũng có thể bảo mật hơn mật khẩu thông thường vì chúng khó đoán hơn.

Chọn nơi bạn tới khi bạn đăng nhập

Theo mặc định, bạn sẽ nhìn thấy màn hình Bắt đầu mỗi khi đăng nhập vào máy tính, nhưng bạn có thể đi tới bàn làm việc hoặc Chế độ xem ứng dụng thay thế nếu bạn muốn.

Để đi tới bàn làm việc khi bạn đăng nhập
 1. Mở thuộc tính Thanh tác vụ và Dẫn hướng bằng cách trượt vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc trên bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập Thanh tác vụvào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Thanh tác vụ và Dẫn hướng trong kết quả.

 2. Nhấn hoặc bấm vào tab Điều hướng, rồi nhấn hoặc bấm vào hộp kiểm Khi tôi đăng nhập hoặc đóng tất cả các ứng dụng, hãy đi tới bàn làm việc thay vì màn hình Bắt đầu. Sau đó nhấn hoặc bấm OK.

Để đi tới Chế độ xem ứng dụng thay vì màn hình Bắt đầu

Bạn có thể tự động truy cập Chế độ xem ứng dụng bất cứ khi nào bạn đi tới màn hình Bắt đầu. Chế độ xem ứng dụng liệt kê tất cả các ứng dụng được cài đặt trên máy tính của bạn, nhưng chúng sẽ không có hình xếp và bạn sẽ không nhìn thấy thông tin cập nhật từ các ứng dụng đó như khi bạn ở trên màn hình Bắt đầu.

 1. Mở thuộc tính Thanh tác vụ và Dẫn hướng bằng cách trượt vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc trên bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập Thanh tác vụvào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Thanh tác vụ và Dẫn hướng trong kết quả.

 2. Nhấn hoặc bấm vào tab Điều hướng, rồi nhấn hoặc bấm vào hộp kiểm Hiển thị Chế độ xem ứng dụng tự động khi tôi đi tới màn hình Bắt đầu. Sau đó nhấn hoặc bấm OK.

Thay đổi ảnh tài khoản của bạn

www.toanpt.net

Hình ảnh tài khoản của bạn được liên kết với tài khoản Microsoft, do đó bạn sẽ nhìn thấy hình ảnh đó bất cứ khi nào bạn đăng nhập vào máy tính của mình và ở trên màn hình Bắt đầu. Ngoài ra bạn bè và gia đình của bạn sẽ nhìn thấy hình ảnh đó ở bất cứ đâu bạn được liệt kê làm địa chỉ liên hệ.

Bạn có thể sử dụng một trong các ảnh yêu thích của mình làm ảnh tài khoản hoặc sử dụng ứng dụng để tạo hoặc chỉnh sửa ảnh. Và nếu bạn có webcam, bạn có thể chụp ảnh hoặc tạo video clip.

Để thay đổi ảnh tài khoản của bạn

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Nhấn hoặc bấm Tài khoản, sau đó nhấn hoặc bấm Tài khoản của bạn.

 3. Chọn một trong các tùy chọn sau:

  Tìm ảnh yêu thích. Nếu bạn muốn tìm ảnh yêu thích để sử dụng, nhấn hoặc bấm Duyệt. Bạn có thể điều hướng đến ảnh trên máy tính của mình hoặc ảnh bạn lưu trữ trên SkyDrive. Nhấn hoặc bấm vào ảnh để chọn, rồi nhấn hoặc bấm Chọn Ảnh.

  Sử dụng ứng dụng để tạo hoặc chỉnh sửa ảnh. Nếu bạn muốn sử dụng ứng dụng để tạo, tìm hoặc chỉnh sửa ảnh, nhấn hoặc bấm vào ứng dụng bạn muốn sử dụng, sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình hoặc tìm ảnh. Tất cả ứng dụng được cài đặt trên máy tính của bạn có thể chỉnh sửa hoặc tạo ảnh sẽ được liệt kê ở đây. Nếu bạn không thấy ứng dụng để sử dụng, hãy tìm hiểu cách tải một ứng dụng trong Tải ứng dụng cho máy tính của bạn.

  Chụp ảnh hoặc quay video clip. Nếu bạn muốn chụp ảnh hoặc quay video clip, nhấn hoặc bấm Máy ảnh. Sau đó chụp ảnh hoặc chuyển sang chế độ video để quay video clip.

Tùy chỉnh màn hình Bắt đầu

Bạn có thể chọn hình xếp, màu sắc và ảnh trên màn hình Bắt đầu và sắp xếp các ứng dụng của mình. Nếu người khác sử dụng máy tính của bạn, hãy đảm bảo tất cả họ đều đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của riêng họ. Bằng cách đó, mỗi người có thể có màn hình Bắt đầu được tùy chỉnh của chính mình. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Màn hình Bắt đầu.

 
Để thay đổi hình nền

Thiết đặt cá nhân hóa trong màn hình Bắt đầu

 1. Mở Bắt đầu bằng cách trượt vào từ cạnh phải màn hình rồi gõ nhẹ Bắt đầu. (Hoặc, nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc dưới bên phải của màn hình, chuyển chuột vào trong góc, rồi bấm Bắt đầu.

 2. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Thiết đặt.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên rồi bấm Thiết đặt.)

 3. Nhấn hoặc bấm Cá nhân hóa rồi nhấn hoặc bấm vào hình nền, màu hình nền và màu sắc nổi bật mà bạn muốn. Hình nền và màu sắc nổi bật mà bạn chọn cũng sẽ hiển thị trong một vài địa điểm khác, như nút và màn hình đăng nhập.

Để xem nền bàn làm việc của bạn trên màn hình Bắt đầu

Bạn có thể sử dụng hình nền bàn làm việc của mình làm hình nền trên màn hình Bắt đầu. Màn hình Bắt đầu sẽ tự động cập nhật bất cứ khi nào nền bàn làm việc thay đổi.

 1. Mở thuộc tính Thanh tác vụ và Dẫn hướng bằng cách trượt vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc trên bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập Thanh tác vụvào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Thanh tác vụ và Dẫn hướng trong kết quả.

 2. Nhấn hoặc bấm vào tab Điều hướng, rồi nhấn hoặc bấm vào hộp kiểm Hiển thị nền bàn làm việc của tôi trên màn hình Bắt đầu.

 3. Nhấn hoặc bấm OK.

Để ghim ứng dụng vào màn hình Bắt đầu

Bạn có thể ghim các ứng dụng yêu thích của mình vào màn hình Bắt đầu để bạn có thể truy cập chúng nhanh chóng và xem nhanh nội dung cập nhật từ các ứng dụng này.

 1. Mở Bắt đầu bằng cách trượt vào từ cạnh phải màn hình rồi gõ nhẹ Bắt đầu. (Hoặc, nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc dưới bên phải của màn hình, chuyển chuột vào trong góc, rồi bấm Bắt đầu.

 2. Trượt nhanh lên từ giữa màn hình để truy cập Chế độ xem ứng dụng. (Nếu bạn đang dùng chuột, nhấp vào nut mũi tên ở góc dưới bên trái).

 3. Duyệt đến ứng dụng bạn muốn ghim và nhấn hoặc bấm chuột phải vào ứng dụng để chọn ứng dụng.

 4. Nhấn hoặc bấm Ghim vào màn hình Bắt đầu.

Để bỏ ghim ứng dụng

Bỏ ghim ứng dụng khác với gỡ cài đặt ứng dụng—nếu bạn bỏ ghim ứng dụng từ màn hình Bắt đầu, ứng dụng vẫn sẽ hiển thị khi bạn tìm kiếm và vẫn sẽ ở trong Chế độ xem ứng dụng nếu bạn cần tìm lại ứng dụng.

 1. Mở Bắt đầu bằng cách trượt vào từ cạnh phải màn hình rồi gõ nhẹ Bắt đầu. (Hoặc, nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc dưới bên phải của màn hình, chuyển chuột vào trong góc, rồi bấm Bắt đầu.

 2. Nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào ứng dụng mà bạn muốn bỏ ghim để chọn.

 3. Nhấn hoặc bấm Bỏ ghim khỏi màn hình Bắt đầu.

Để di chuyển hình xếp
 1. Trên màn hình Bắt đầu, nhấn và giữ hình xếp mà bạn muốn di chuyển. (Nếu bạn đang sử dụng chuột, bấm và giữ hình xếp).

 2. Kéo hình xếp tới vị trí bạn muốn.

Để đổi kích cỡ hình xếp
 1. Trên màn hình Bắt đầu, nhấn hoặc giữ hình xếp mà bạn muốn đổi kích cỡ. (Nếu bạn đang sử dụng chuột, bấm chuột phải vào hình xếp).

 2. Nhấn hoặc bấm Đổi kích cỡ, rồi chọn kích thước bạn muốn.

Tùy chỉnh màn hình khóa

Màn hình khóa là màn hình bạn nhìn thấy khi khóa máy tính (hoặc khi máy tính tự động khóa sau khi bạn không sử dụng trong một thời gian). Bạn có thể thêm ảnh yêu thích về con mình, thú cưng và kỳ nghỉ hoặc thậm chí tạo trình chiếu xoay vòng.

Nếu bạn muốn có một số ảnh miễn phí để sử dụng, tải xuống một số hình nền từ Thư viện Cá nhân hóa.

Màn hình khóa

Để thêm ảnh vào màn hình khóa
 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Nhấn hoặc bấm Máy tính và thiết bị, rồi nhấn hoặc bấm Màn hình khóa.

 3. Nếu bạn chỉ muốn sử dụng một ảnh trên màn hình khóa, nhấn hoặc bấm Duyệt, rồi chọn ảnh bạn muốn (bạn có thể chọn ảnh trên máy tính của mình hoặc SkyDrive.

 4. Nếu bạn muốn xem trình chiếu trên màn hình khóa của mình, nhấn hoặc bấm Phát trình chiếu trên màn hình khóa để bật.

 5. Nhấn hoặc bấm Thêm thư mục và duyệt đến thư mục trên máy tính của bạn hoặc SkyDrive.

 6. Nhấn hoặc bấm vào thư mục để chọn thư mục đó, nhấn hoặc bấm Chọn thư mục này, rồi nhấn hoặc bấm OK. Bạn có thể chọn tối đa mười thư mục.

Để tải nội dung cập nhật ứng dụng trên màn hình khóa

Chọn ứng dụng màn hình khóa

Bạn có thể chọn vài ứng dụng để hiển thị nội dung cập nhật trên màn hình khóa để bạn có thể xem những gì đang diễn ra ngay cả khi máy tính bị khóa.

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Nhấn hoặc bấm Máy tính và thiết bị, rồi nhấn hoặc bấm Màn hình khóa.

 3. Trong ứng dụng Màn hình khóa, nhấn hoặc bấm vào nút dấu cộng Nút dấu cộng. Rồi nhấn hoặc bấm vào ứng dụng trong danh sách để chọn.

Để hiển thị thông tin ứng dụng chi tiết trên màn hình khóa

Bạn có thể chọn một ứng dụng để cung cấp cho bạn nội dung cập nhật chi tiết trên màn hình khóa để bạn có thể biết thông tin về những điều như cuộc hẹn tiếp theo trên lịch của bạn hoặc xem ai đang gọi mình trên Skype.

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Nhấn hoặc bấm Máy tính và thiết bị, rồi nhấn hoặc bấm Màn hình khóa.

 3. Trong Chọn ứng dụng để hiển thị trạng thái chi tiết, nhấn hoặc bấm vào nút dấu cộng Nút dấu cộng, rồi nhấn hoặc bấm vào ứng dụng trong danh sách để chọn.

Mẹo

Theo mặc định, Windows sẽ chỉ sử dụng ảnh phù hợp nhất với màn hình của bạn cho trình chiếu màn hình khóa. Nhưng nếu bạn muốn sử dụng tất cả các ảnh trong thư mục mình đã chọn cho trình chiếu, nhấn hoặc bấm vào thanh trượt Chỉ sử dụng ảnh phù hợp nhất với màn hình của tôi để tắt.

Đồng bộ hóa thiết đặt của bạn

Nếu bạn đang dùng tài khoản Microsoft, bạn có thể đồng bộ hóa ảnh màn hình khóa, màn hình Bắt đầu và chủ đề màn hình của mình. Bằng cách đó, khi bạn đăng nhập vào máy tính và thiết bị khác, bạn sẽ nhìn thấy tất cả những thứ mình đã cá nhân hóa.

Để đồng bộ hóa thiết đặt của bạn
 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Nhấn hoặc bấm SkyDrive, sau đó nhấn hoặc bấm Thiết đặt đồng bộ hóa.

 3. Nhấn hoặc bấm Đồng bộ hóa thiết đặt của bạn trên máy tính này để bật.

 4. Trong Thiết đặt cá nhân hóa, chọn thiết đặt mà bạn muốn đồng bộ hóa.

Lưu ý: Bạn sẽ nhìn thấy các hình xếp trên màn hình Bắt đầu cho tất cả ứng dụng của mình trên bất kỳ thiết bị nào khi bạn đăng nhập. Nhưng để sử dụng ứng dụng trên thiết bị khác, bạn cần cài đặt ứng dụng trên thiết bị đó. Để biết thêm thông tin, hãy xem Sử dụng tài khoản Microsoft của bạn để cài đặt ứng dụng trên nhiều PC.

Tùy chỉnh bàn làm việc

Bạn có thể sử dụng chủ đề, hình nền, màu cửa sổ và bộ bảo vệ màn hình để cá nhân hóa bàn làm việc của mình. Nếu bạn muốn có một số chủ đề và hình nền miễn phí để sử dụng, bạn có nhiều sự lựa chọn trong Thư viện Cá nhân hóa. Để tìm hiểu thêm về cá nhân hóa bàn làm việc, hãy xem Bắt đầu với chủ đề.

Xem chi tiết hơn hướng dẫn bao gồm cả hướng dẫn bằng video tại địa chỉ:
http://windows.microsoft.com/vi-vn/windows-8/personalize-pc-tutorial

Theo microsoft

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

- Hãy dùng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Các bạn hãy Mã hóa Code trước khi chèn vào nhận xét
- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>
- Hướng dẫn gõ công thức Toán trên blog bằng MathType
Thank you