Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2013
Thứ Năm, 26 tháng 12, 2013
Thứ Ba, 24 tháng 12, 2013
Thứ Hai, 23 tháng 12, 2013
Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2013
Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2013
no image

III. Phương pháp dùng ẩn phụ đưa về hệ 1. Dùng ẩn phụ đưa về hệ đơn giản giải bằng phép thế hoặc rút gọn theo vế . a. Dùng một ẩn phụ . Ví d...