Thứ Hai, 23 tháng 12, 2013

Đã bạn nào dùng Ubuntu One. Sau khi đổi tài khoản đồng bộ thì không để đăng nhập để đồng bộ và nó báo lỗi "ROOT_MISMATCH". Trong quá trình liệt kê thư mục thì bị treo ở trạng thái "Getting information, please wait..."

Sau một hồi tìm kiếm trên mạng bằng tiếng Việt và không thu được kết quả nào, tôi chuyển sang tìm kiếm bằng tiếng Anh với từ khóa "Getting information, please wait..." và tìm được một bài viết hướng dẫn xử lý triệt để lỗi trên (áp dụng cho Ubuntu trên cả Ubuntu, Windows và Mac OS). Sau đây là nội dung bài hướng dẫn:

ROOT_MISMATCH means that the previous synchronization was done using a different account. This may mean that the user got more than one Ubuntu One account and different credentials were entered during reauthorization.

Ubuntu

 1. Press Alt-F2, type "seahorse", press "Enter"
 2. Right-click on any "Ubuntu One" and "Desktopcouch" entries and select "Delete"
 3. Press Alt-F2, type "gnome-terminal", press "Enter" and run:

u1sdtool -q; sudo rm -rf ~/.local/share/ubuntuone; u1sdtool -c;

Windows

 1. In the Ubuntu One application click the "Devices" tab & click the "Remove" button
 2. Quit the Ubuntu One application
 3. Right-click on the task bar and select "Task Manager"
 4. In "Task Manager", click on the "Processes" tab
 5. Click on any entries that start with "ubuntuone" and then click the "End Process" button (If a window pops up prompting you to reinstall Ubuntu One, click the windows' "Cancel" button)
 6. Open the file explorer and make sure you can view hidden/system folders
 7. Open C:\Users\yourusername\AppData\Local\xdg\ubuntuone
 8. Delete the "syncdaemon" folder
 9. Open the Ubuntu One application and connect

Mac

1. Quit Ubuntu One from the menubar icon menu.

2. Deleting the metadata files:

Remove the folder Library/ApplicationSupport/ubuntuone/syncdaemon

The easiest way to do this via terminal: ''rm -rf Library/ApplicationSupport/ubuntuone/syncdaemon''

3. Remove credentials

   3.1 Open "Keychain Access" - find it in /Applications/Utilities or use spotlight.

   3.2 Search for the entry called "Ubuntu One". It will be of the kind "application password" and have an icon with a pencil, a ruler, and a paintbrush in an "A" shape. If you double-click on it, the "Account" field will say "ubuntu_sso" and the password itself will not be your password, but a credential token with some information enclosed in curly brackets.

   3.3 Right-click and delete that entry.

Then you can restart Ubuntu One, and Ubuntu SSO will ask you to register your existing account again, and once you go through that, everything should work cleanly.

Still have questions?

If this doesn't answer your question, please contact us for support.

Nguồn: What does the ROOT_MISMATCH error mean?
Tham khảo: https://www.facebook.com/ubuntuone/posts/10150506583736727

Chuyên Lê

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

- Hãy dùng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
- Các bạn hãy Mã hóa Code trước khi chèn vào nhận xét
- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>
- Hướng dẫn gõ công thức Toán trên blog bằng MathType
Thank you